top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverHulp Irak

Van 2023 naar 2024.....

We zijn aan het einde gekomen van 2023 en daarom even een korte terugblik, maar ook om vooruit te kijken naar komend jaar. Er zijn mooie projecten gestart afgelopen jaar en ook is er veel kleding gesorteerd en getransporteerd, ook staan er mooie activiteiten op stapel.


Transporten

Dit jaar zijn er 3 kledingtransporten naar Irak gegaan, waarvan de laatste onlangs is aangekomen in Erbil. Totaal ruim 250 m3 kleding. Met deze transporten zijn er ongeveer 125000 mensen geholpen met deze kleding. Daarbij zijn er ook 3450 Bijbels meegestuurd met de transporten. Van de Groen van Prinstererschool in Kampen is er een vrachtwagen met schoolmeubilair geladen en inmiddels ook verspreidt in Irak. Al met al overheerst dankbaarheid voor wat er allemaal gedaan is.Van onze contactpersoon Johanna Marten hoorden we dat wij de enige organisatie zijn die 2e hands kleding het land in mogen transporteren, omdat de kwaliteit van de kleding zo goed is. Een compliment voor degene die sorteren en uitzoeken.


Vrijwilligers

Afgelopen jaar was het wel vaak een uitdaging om genoeg vrijwilligers te krijgen voor het sorteren van de kleding, logisch als we kijken wat er allemaal van vrijwilligers gevraagd wordt, er is zoveel aanbod van activiteiten. Wel zagen we vaak een vaste kern terugkomen, daarvoor hartelijk dank!


Activiteiten in 2023

Dit jaar zijn de nodige activiteiten geweest met stuk voor stuk mooie resultaten....een aantal zijn:

 • Noodhulp na de aardbeving in Syrie.

 • Er waren zangavonden in de Burgwalkerk in Kampen en in de grote kerk Hasselt.

 • Er werd 200 kilometer geskeelerd en volop gesponsord.

 • Er zijn veel rookworsten verkocht.

 • Was een deel van de opbrengst van de gemeentedag van de GG in Kampen voor de werkgroep.

 • Er werden buizen getild bij kwekerij Voorhof in IJsselmuiden.

 • Op de Groen van Prinstererschool werd er een grote actie gehouden.

 • Werden er in Houten en Boskoop acties gehouden.


Ook zijn er weer 2 nieuwe inzamelpunten voor kleding bijgekomen. De locaties vindt u hier.


Wat komt er in 2024?

In 2024 hopen we dat.....

 • Er 5 transporten met kleding naar Irak kunnen worden gevuld met kleding.

 • Er voldoende vrijwilligers zijn die ons daarbij kunnen helpen.

 • Er meer scholen interesse gaan tonen in ons scholenpakket en zo er financieel tegemoet gekomen kan worden aan Bijzondere Noden.

 • De zangavond op 9 maart met Tjaco van der Weerd en orkest Animato en Create Cantus een mooie avond wordt.

 • De zangavond met bovenstemgroep IJsselmuiden op 19 oktober in Hasselt onder begeleiding van Huig van der Knijff ook een mooie avond wordt.

 • Gaan we onderzoeken of we op andere manieren zijn om kleding uit te delen, dan alleen in vluchtelingenkampen.

 • Gaan we in gesprek met een organisatie die ons wil helpen om Bijbels in Irak te krijgen.

 • Er nog meer mooie activiteiten worden georganiseerd.


Tot slot

Als werkgroep hebben we altijd tegen elkaar gezegd dat we doorgaan zolang het nodig is, inmiddels is dat 9 jaar en de nood is nog steeds hoog. Voor veel mensen is de situatie uitzichtloos. Er leven nog ruim 700.000 mensen in een vluchtelingenkamp en de situatie in afgelopen gebieden is schrijnend. Steeds vaker horen we van aanvallen vanuit Turkije op doelen in Koerdistan, vaak halen deze berichten het nieuws niet eens.Reden te meer om door te gaan en om te zien naar onze medemens, onze naaste. Naastenliefde, de Heere Jezus noemt het zo vaak in de Bijbel, omzien naar onze medemens, ook ver weg. Het `naaste zijn' van onze hulpbehoe­vende naaste. Hen te laten merken dat we naast ze staan, dat is wat ze waarderen en dankbaar voor zijn. Al liggen wij niet in de goot en al zijn wij niet in dezelfde omstandigheden. Toch één met hem, naaste van hen, met hen lijden. Kunnen ze op u rekenen?425 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page