top of page

Het logo

Het logo van de werkgroep Hulp Irak heeft een betekenis. Er zitten in het logo meerdere betekenissen "verstopt". Allereerst de letters H en I, de naam van de werkgroep, maar de naam het deputaatschap Bijzondere Noden.

In de H zitten tevens een weg verwerkt waarover het transport verloopt. Het blokje links

kunt je zien als een afslag, je zult een keer moeten afslaan naar Irak. In het beeldmerk zit

een kruis, teken van het christelijk geloof verwerkt. 

De kleurstelling sluit aan bij de kleurstelling van Bijzondere Noden met een eigen kenmerk, de

rode kleur vanuit de vlag van Koerdistan.

Vierkant vrijstaand.png

Hoe het begon

In oktober 2014 is een van ons naar Irak geweest. Hij stelde vast dat de nood onder

christenen en andere vluchtelingen in Irak erg groot is. Terug in  Nederland is in de

Gereformeerde Gemeente van  Kampen spontaan een  hulpactie gestart. Die hulpactie

vond navolging in  verschillende andere gemeenten. Het resulteerde erin dat er door

een brede inzet van vanaf 2014 maar liefst 66 vrachtwagens vol met onder andere kleding, 

speelgoed, verzorgingsmiddelen en schoolmeubilair verspreid konden worden

onder vluchtelingen in Irak.

In de afgelopen tien jaar is vijf keer een afvaardiging van de werkgroep Hulp Irak samen met Bijzondere Noden naar Irak geweest. Ze hebben daar gezien dat de kleding en het speelgoed op een zorgvuldige wijze is verspreid in vluchtelingenkampen die worden beheerd door de Barsani Charity Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oorlog is voorbij, maar de nood is nog oneindig hoog. In de dorpen komt het leven weer langzaam op gang en de mensen die terug gaan proberen hun leven weer op te pakken. Maar veel mensen, vele honderdduizenden, leven nog in vluchtelingenkampen omdat ze niet terug kunnen of durven. Hun huizen zijn volledig verwoest of ze zijn bang voor de mensen die er wonen, zijn ze te vertrouwen? Voor velen een uitzichtloze situatie.

Deze werkgroep heeft als doel zoveel mogelijk Gereformeerde Gemeenten en andere kerken te motiveren om zich in te zetten voor de (christelijke) vluchtelingen in Irak. Gemeenten kunnen zich op verschillende manieren inzetten voor onze medemens in Irak. Dat kan door het inzamelen van kleding, speelgoed en verzorgingsmiddelen. Het transport kost geld, ook door het inzamelen van geld kunt u helpen. Dat kan bijvoorbeeld door een actie in uw kerkelijke gemeente of op school. Er zijn veel mogelijkheden waarbij we u graag willen helpen om deze te organiseren.

De situatie in oktober 2014
Het laden van de eerste vrachtwagen
De hulpactie in Kampen in 2014
Links een impressie van
de eerst actie in Kampen,
eind 2014.
Rechts het laden van de
eerste vrachtwagen in
Kampen.
bottom of page