top of page

De situatie in Irak

De werkgroep heeft in 2015, 2017 en 2019 en twee keer in 2022 de gebieden bezocht waar de hulp wordt geboden. Deze werkbezoeken hadden als doel om te kijken waar de hulp wordt geboden, is dit op de juiste plekken? Daarnaast is het goed om de achterban te informeren over de situatie op locatie. Door gesprekken op locatie met overheid en kerken kon worden bepaald waar behoefte aan is en of we wat betreft hulpverlening op het goede pad zijn. We willen u hier door middel van blogs die tijdens de reis zijn gepubliceerd, foto's en video's die zijn gemaakt een beeld te geven van de situatie op locatie.

Hieronder een korte impressie van het werkbezoek "Expeditie Mosul" in 2019.

Klik op deze link voor verhalen, klik hier voor meer video's en hier voor de foto's. 

bottom of page