top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHulp Irak

Ruilen?

Bijgewerkt op: 21 dec. 2022

Onderstaande blog is geschreven door één van de deelnemers aan de groepsreis "Naaste dichtbij". Een persoonlijk verhaal wat op die persoon die week indruk gemaakt heeft.


Honderd paar vrouwenogen staren me aan. Tussen ons in staat een hek. Zij staan in de rij - wachtend - voorzien van een bonnetje met nummer. Het nummer vertelt dat ze geregistreerd tentbewoner zijn. Tentbewoner zijn geeft deze morgen recht op een gevulde plastic tas aan de andere kant van het hek.


Wat voel ik me bevoorrecht om hier te mogen staan en de door ons gevulde plastic tassen met kleding voor de vrouwen, kinderen en mannen te kunnen uitdelen.


Ik staar terug. Langzaam loop ík naar de andere kant van het hek. En sta dan stil.


In mijn hart welt een schreeuw op tot God: “Heere, waarom zíj hier? En ík niet...?!”


Eén van de vrouwen kijkt me aan en steekt haar hand uit - met daarin háár 3 bonnetjes... ruilen!?

Ze maakt het gebaar dat ik in de rij kan gaan staan, en zij weg gaat.

Ze raakt me tot diep in mijn hart.

Ik accepteer. Neem met neergeslagen ogen háár bonnetje in mijn hand. Haar plaats tussen de wachtende vrouwen wordt even mijn plek. Zij zet een paar stappen buiten de rij en blijft dan staan. Kijkend naar mij.

Zodra ik aan de beurt bent komt ze naar me toe. Samen volgen we het pad naar de uitdelers. Ze steken ons hun gevulde handen toe. Samen nemen we 3 zakken in ontvangst in ruil voor de bonnetjes.


Opnieuw voel ik me bevoorrecht dat ik even haar ‘last’ mag meedragen.


Samen lopen we de weg terug naar de andere kant van het hek, het kamp weer in. Zij gaat verder, onderweg naar haar verblijfplaats.

Tijdelijk? Hoelang nog?


“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.”

(Joh. 14: 1-4)


Heere, wijst U hen allen de weg. Geef hen een plek in Uw huis. Eén voor één... opdat Uw huis vol worde!


Irak, Ninewa, Sheikhan Camp

26-10-2022

258 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

ความคิดเห็น


bottom of page