top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHulp Irak

Op bezoek bij "naaste dichtbij" in Koerdistan

Onderstaand artikel heeft vrijdag 28-10-2022 in het Reformatorisch Dagblad gestaan.


Het deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten heeft deze week met vrijwilligers van de werkgroep Hulp Irak uit verschillende gemeenten in Nederland een bezoek gebracht aan Koerdistan, Noord-Irak. Het thema was "Naaste dichtbij". Een impressie.


Het doel van de reis was om met de vrijwilligers vluchtelingenkampen te bezoeken om zo te ervaren hoe de situatie is op de plekken waarvoor ze zich vanuit Nederland al inzetten vanaf 2015, het jaar dat Islamitische Staat (IS) op het hoogtepunt van zijn macht was.

De afgelopen dagen zijn er in verschillende dorpen in de bergen in het noorden van Koerdistan totaal 750 voedselpakketten met Bijbels uitgedeeld. In deze dorpen leven vluchtelingen, voornamelijk Jezidi’s, die gevlucht zijn vanuit het gebied rondom Sinjar, het gebied ten westen van de stad Mosul. De situatie rondom deze dorpen is nog steeds uitzichtloos, voor de vluchtelingen is geen enkel uitzicht op terugkeer.


Verschillenden uit de groep hebben in de dorpen vanuit Gods Woord een bemoediging meegegeven aan de bewoners van de dorpen. Mooi bericht aan het einde van de dag is dat een diaken van de kerk, die met ons meeging, aangaf dat de mensen in de dorpen dankbaar zijn voor het voedsel. Maar ze waren nog meer onder de indruk van de bemoedigende woorden die werden gesproken.


Bij een bezoek aan een weeshuis zijn er met de kinderen spelletjes gedaan en is er voor ongeveer drie maanden voedsel achtergelaten, datzelfde geldt voor de kerk in Duhok waar we zondag de dienst hebben bijgewoond.


Zestigste transport

Het zestigste transport met kleding van werkgroep Hulp Irak is onlangs in Duhok aangekomen. In de opslag in Duhok hebben de vrijwilligers samen pakketten gemaakt van de kleding die ze een aantal weken geleden zelf hebben gesorteerd en ingepakt. Deze zijn vervolgens weer geladen om de volgende dag in een vluchtelingenkamp te worden uitgedeeld. In totaal zijn er in vluchtelingenkamp Hassan Shami, een kamp met

1280 gezinnen ruim 1400 zakken kleding uitgedeeld. De vluchtelingen in dit vluchtelingenkamp wonen al zeven jaar in tenten. De kleding werd door de inwoners dankbaar in ontvangst genomen. Bij bezoeken aan de verschillende tenten bleek maar weer hoe weinig deze mensen tot hun beschikking hebben.

Daarnaast zijn er verschillende bezoeken gebracht aan de organisaties die zorgdragen voor toegang tot de vluchtelingenkampen. Van verschillende kanten werd de waardering uitgesproken voor het werk, waaruit blijkt dat het werk niet wordt gezien als iets eenmaligs, maar van beide kanten een samenwerking voor een langere periode. Mede door het contact dezer dagen tussen de vrijwilligers uit Nederland met de mensen die in de vluchtelingenkampen werken was een meervoudige verbondenheid te zien. In een tijd dat alle aandacht van de internationale gemeenschap naar de oorlog in Oekraïne uitgaat, merkten ze echte aandacht voor deze alweer bijna vergeten nood.


Dreigend

De toekomst is voor veel vluchtelingen heel onzeker, zelfs dreigend. De regering in Bagdad heeft aangekondigd de financiële steun voor ontheemden eind 2022 te gaan beëindigen om ze daarmee te dwingen terug te gaan naar hun oorspronkelijke woongebieden. Maar zoals ze zelf zeggen: “Hoe kunnen wij teruggaan naar verwoeste huizen, naar plaatsen waar we niets meer hebben en naar steden en dorpen waar onze buren met IS geheuld hebben?”.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Martin ten Caat van de werkgroep Hulp Irak bracht samen met Jan Drost (Bijzondere Noden) en Paul Velthove (deputaat Bijzondere Noden) een bezoek vaan Koerdistan, Noord-Irak.

205 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page