top of page

Wie zijn wij en wat doen we?

Het is 2014........IS (Islamitische Staat) valt delen van Syrië en Irak binnen. De chaos is compleet. Miljoenen mensen worden verdreven en er worden duizenden mensen vermoord. Alles valt onder de strenge regels van IS. De jaren er na wordt er hard gevochten en uiteindelijk is IS in 2018 uit Noord-Irak grotendeels verdreven.

​Wat er achter blijft is een land vol in puin geschoten huizen, een vernielde

infrastructuur en veel verwoeste levens. Een opbouw die nog jaren zal

duren en erg langzaam op gang komt. Veel mensen die leven in

vluchtelingenkampen zonder ook maar enige hoop op een goede toekomst.

 

Langzaam keren er weer wat mensen terug naar de dorpen op de vlakte

van Ninevé en ook naar Mosul (het vroegere Ninevé). Maar voor velen is de

toekomst nog steeds onzeker en is het maar de vraag op welke termijn ze

hun oude leven weer op kunnen pakken en of ze überhaupt terug kunnen

naar hun dorpen. Op dit moment leven nog tienduizenden christenen, moslims en 

Jezidi's in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Deze mensen verdienen een toekomst en hebben hulp nodig.

​Hulp Irak is een particulier initiatief dat ondersteunt wordt door het deputaatschap Bijzondere Noden. De werkgroep voert haar werkzaamheden uit onder de vlag van Bijzondere Noden en rapporteert ook periodiek aan Bijzondere Noden. Vanaf eind 2014 zetten we ons in voor onze medemens in nood door inzamelingen te organiseren. We zijn dankbaar dat we door deze steun op dit moment 64 (13 september 2023) vrachtwagens met onder andere kleding, speelgoed, schoolmeubilair en verzorgingsproducten hebben kunnen verdelen onder vluchtelingen in Noord Irak. 

 

We geven u informatie hoe u kunt helpen en daarnaast geeft het een beeld van de situatie op locatie.

Koerdistan in Noord - Irak
DSC03788.jpg

“Gij zult uw naaste liefhebben 
                  als uzelven

Matheus 22 : 39

bottom of page